Política de Calidade

Atendo pretende ser unha referencia no sector da atención á dependencia pola súa calidade, calidez, profesonalidade e innovación.
• Cremos e aplicamos o principio de que as persoas en situacións de dependencia teñen o dereito de respectar a diferenza ea súa propia dignidade, independentemente do estado que poidan ter en relación coa súa capacidade.
• Calidade significa que o resultado do noso traballo cumpre os requisitos dos nosos clientes e partes interesadas, entendidos como internos e externos.
• Os obxectivos de calidade e as medidas para o seu logro deberían ter en conta as solucións en termos técnicos e financeiros, sen que o aforro de custos poida diminuír da calidade dos nosos produtos e servizos.
• Atendo comprométese a cumprir a lexislación, a normativa vixente sobre desenvolvemento de aplicacións, calidade, datos e seguridade de sistemas, así como outros requisitos das partes interesadas ás que se compromete a organización.
• Temos suficientes recursos humanos e materiais, racionais, económicos, seguros e adecuados para proporcionar o servizo que se esixe.
• Ofrecemos ao usuario unha rede de servizos flexibles adaptados ás necesidades expresadas por eles.
• Promovemos e facilitamos a formación permanente do persoal, a base para a mellora continua e avance da organización.
• Animamos a participación do persoal no funcionamento da entidade, desde o seu ámbito de actuación, promovendo reunións por equipos a diferentes niveis para suxerir propostas sobre novas formas de cubrir a asistencia ao usuario, as necesidades e expectativas dos interesados, así como sobre aspectos relacionados coa seguridade e saúde no traballo, o que facilita a revisión e avaliación continua dos nosos métodos de traballo.
• Sensibilización, formación e motivación do persoal de Atendo sobre a importancia da implantación e desenvolvemento dun sistema total de xestión da calidade e a súa implicación no cumprimento das expectativas e necesidades das partes interesadas.
• Para asegurar un alto nivel de calidade nos nosos servizos, debemos cumprir os requisitos de formación, desenvolvemento e motivación do persoal, que é unha responsabilidade compartida entre os xestores superiores e o propio persoal.
• Contribuímos á promoción interna do persoal, promovendo a súa mellora dentro da organización.
• Traballo tamén coa Responsabilidade Social, sendo colaborador con iniciativas sociais benéficas para a integración das persoas.
15 de maio de 2018