NETAV3A

Título do proxecto: NETA V3A Asistente virtual para envellecemento activo-Virtual Assistant

For Active Aging

Membros do consorcio: Atendo Calidade S.L., Balidea Consulting & Programming S.L., Soluciones Conceptuales e Innovación S.L. (FrutoDS), Ledisson A&IT, S.L.

Centros de investigación participantes: Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT).

obxetivo xeral de NETA V3A é desarrollar un robot asistencial 100% galego que axude ás persoas maiores a permanecer no seu entorno o maior tempo posible, fomentando hábitos de vida saudable, apoiando tratamentos farmacolóxicos e médicos, monitorizando e ofrecendo seguridade. Do mesmo xeito, pretendese que o noso Robot non so cumpra con unha tarefa asistencial, senon tamén social, proporcionando acompañamento por medio da intelixencia artificial e facilitando as videochamadas, así coma fomentando unha participación activa da persoa no seu entorno. No seu conxunto NETA V3A, pretende ser unha ferramenta de prevención, un verdadeiro asistente persoal de empoderamento en envellecemento activo.

NetaV3a pusoxe en marcha en Xuño de 2018 e durará ata Septembro de 2020.

Principais avances: A setembro de 2019 se definiron as funcionalidades e requisitos, así coma o plan de probas, e se están finalizando as actividades relacionadas coa definición conceptual do robot, concretamente o deseño visual e morfolóxico do concepto do robot. Avanzouse nas actividades de deseño e desarrollo da plataforma, principalmente as relacionadas coa creación do corpus conversacioal, a implementación do bot conversador, o deseño da arquitectura da plataforma, o deseño da interface robótica e a implementación da plataforma asistencial. Tamén desarrollaronse actividades correspondentes ao deseño e desarrollo do robot, coma o estudo de requerimentos técnicos que non cumpre o robot social estándar, o estado da arte dos módulos externos a engadir, o deseño da carcasa do robot e a fabricación do prototipo desta, e o deseño interno, a construcción e integración do robot NETA V3A.

Proxecto subvencionado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) e apoiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desarrollo Rexional, FEDER, da Unión Europea.