CENTRO de día

Por que elixir un centro Atendo para coidar do voso familiar:

 • Grupos reducidos
 • Divididos segundo as súas capacidades e a súa dependencia
 • Obradoiros de actividades con programación específica para cada grupo e persoa

Estimulación integral: física e mental:

 • Xerontoximnasia
 • Habilidades sociais e verbais
 • Memoria
 • Reactivación intelectual escrita e oral
 • Psicomotricidade fina e grosa
 • Musicoterapia
 • Traballos manuais
 • Animación lúdicaa
 • Estimulación dos sentidos
 • Mobilizacións e melloramento articular

Valoración integral ao inicio:

 • Valoración médica
 • Valoración de fisioterapia
 • Valoración psicolóxica
 • Creación do plan individual de atención entre todos os profesionais do centro
 • Creación do plan de coidados sanitarios baixo supervisión médica
 • Seguimento da evolución

Equipo multidisciplinar especializado na intervención con maiores, formado por: especialistas en psicoloxía xerontolóxica, medicina xeriátrica, logopedia, integración social, educación social, traballo social, etc.

Innovación. Desenvolvemos un novo método de atención, onde o tradicional en rehabilitación se combina con novidades tecnolóxicas.

Todos os profesionais do centro introduciron nos seus talleres de intervención elementos como:

 • Ordenador con pantalla táctil
 • Consola Wii
 • Consola Play Station II con Eye Toy
 • Programas informáticos de rehabilitación cognitiva
 • Programas informáticos para a mellora respiratoria e de voz

“Hai un proverbio que di: «Home sen sorriso non abre tenda.» Nos nosos centros de día temos moitos sorrisos, moitos e bos profesionais, bo ambiente e un lugar onde podedes confiar o coidado dos vosos maiores.”

¡PIDE CITA PARA VISITARNOS!

centro de día