AXUDA a domicilio

Ofrecemos o noso servizo desde unhas poucas horas ao día ou á semana .

Un servizo que se dirixe especialmente a persoas en situación de dependencia, persoas maiores con discapacidade, pero tamén a toda aquela persoa que, por unha situación concreta (postoperatorio, lesión…) ou para conciliar a súa vida familiar e laboral (limpeza, preparación de comidas…), precise atención e coidado profesional sen saír do seu domicilio.

Persoas en situación de dependencia

 • Aseo e hixiene persoal (vestir, peitear, afeitar, hidratación e coidado da pel, hixiene bucal, baño en cama ou ducha…)
 • Apoio nas mobilizacións (erguer e deitar, traslados polo domicilio…)
 • Servizo de compañía (ler e comentar a prensa e as noticias diarias, acompañamento ás citas médicas, paseos, xogos, saídas sociais fóra do domicilio: misas, ceas, actos oficiais)
 • Axuda na alimentación (preparar comidas, control de dietas, dar comidas, compras)
 • Control de medicación
 • Axuda na rehabilitación (axuda e seguimento de tratamentos ou terapias, obradoiros de memoria, obradoiro de linguaxe…)

Fogar e familia

 • Limpeza xeral do domicilio
 • Lavado e pasada de ferro de roupa
 • Entrega e recollida de roupa en tinturería
 • Preparación de comidas e control de réxime
 • Realización de compras domésticas

Servizos profesionais a domicilio

 • Fisioterapia
 • Podoloxía
 • Enfermería
 • Perruquería
Ayuda a domicilio

“A calidade no servizo está nas persoas que enviamos aos domicilios e nas coordinadoras que as xestionan, e niso presumimos de ter os mellores profesionais”

¡Pide cita para visitarnos!

Ayuda a domicilio